Thursday, July 9, 2009

MyIdeas - 1Malaysia 1Juta Idea

Pelancaran portal MyIdeas kelmarin sebenarnya adalah satu usaha yang bijak dalam menajdikan paltform ICT itu diperluaskan penggunaannya dengan mendapatkan input-input dari semua lapisan masyarakat di Malaysia, melalui jaringan internet yang dapat dicapai dari mana-mana tempat sahaja.

Kita juga boleh katakan disini bahawa Myideas itu merujuk kepada Bank Idea, yang mana segala idea-idea yang diperolehi disatukan menjadi satu idea yang besar. Idea-idea ini sudah pasti akan mendatang kebaikan kepada masyarakat Malaysia. Ini membuktikan bahawa kerajaan telah berusaha untuk menggalakkan penggunaan kreativiti dan inovasi itu sebagai strategi untuk meningkat modal insan dan taraf kehidupan kita di Malaysia.

Saya juga suka ingin merujuk kepada artikel yang pernah diterbitkan di blog ini, "Merencana Perubahan Minda Bumiputera Dengan Mempratikalkan Kreativiti & Innovasi PURPLE BEACH" Kalau kita mempratik sesuatu yang baik seharusnya ini bakal membantu kita untuk menghasilkan apa yang terbaik.

Tahniah MOSTI, Tahniah Malaysia.

No comments:

Post a Comment