Monday, December 21, 2009

Program Subsidi Beras untuk Rakyat (SUBUR)

Info tentang program SUBUR yang kini hangat diperkatakan di daerah Ranau. Harap info yang disediakan ini dapat difahami tujuan sebenar hasrat kerajaan dalam membantu meringankan beban rakyat. Walaubagaimanapun, kriteria-kriteria tertentu perlu ditelitidan dinilai agar program ini berjaya hingga ke golongan sasaran.

Dapatkan Borang Program SUBUR disini

Berikut adalah info lanjut seperti dibawah:-

Majlis Taklimat Mengenai Penggunaan Baucar Beras Di bawah Program Subsidi Beras untuk Rakyat (SUBUR) Kepada Pengerusi dan Urusetia MPPP pada 12 Oktober 2009 (Isnin) di PWTC Kuala Lumpur

Program Subsidi Beras Untuk Rakyat (SUBUR)

Latar Belakang Program

Kajian oleh Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani mendapati keperluan sebenar beras ST15% oleh golongan sasar hanyalah sekitar 6,000 tan metrik sebulan, sedangkan pada masa ini (sejak 1 April 2009) sebanyak 40,000 tan metrik sebulan disubsidi oleh Kerajaan. Oleh itu, pada hakikat sebenarnya, adalah tidak tepat jika banyak pihak terus-terusan mendakwa bahawa bekalan beras ST15% tidak cukup di pasaran seandainya semua pihak memahami matlamat sebenar beras ST15% ini disubsidi oleh Kerajaan.

Sehubungan dengan itu, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani mencadangkan supaya kaedah pelaksanaan program subsidi beras ST15% sedia ada tidak diteruskan selepas 30 November 2009 dan diganti dengan kaedah baru iaitu pemberian baucar kepada golongan sasar di bawah program yang dipanggil Program “Subsidi Beras Untuk Rakyat” atau ringkasnya SUBUR. Program ini akan dilaksanakan bermula 1 Disember 2009.

Faedah Yang Dijangkakan

Pelaksanaan Program SUBUR dan penggunaan baucar bagi pembelian beras dijangka dapat mencapai matlamat berikut:

(i) memastikan subsidi Kerajaan sampai sepenuhnya kepada golongan sasar. Ini bermakna hak golongan miskin dikembalikan kepada mereka;

(ii)menghentikan penyelewengan bekalan beras subsidi ST15% dan sekali gus menutup ruang-ruang berlakunya ketirisan; dan

(iii)menjimatkan perbelanjaan Kerajaan dalam pemberian subsidi beras kepada rakyat. Peruntukan daripada penjimatan ini boleh disalurkan kepada golongan atau sektor lain.

Kos Program

Pelaksanaan Program SUBUR dan penggunaan baucar seperti yang dicadangkan akan melibatkan perbelanjaan Kerajaan dalam bentuk subsidi sebanyak RM8,250,854 sebulan.

Tempoh dan Jadual Pelaksanaan

Penggunaan baucar di bawah Program SUBUR akan mula dilaksanakan mulai 1 Disember 2009. Tempoh dua bulan ini akan digunakan untuk menyusun aktiviti berkaitan bagi memantapkan pelaksanaan dalam usaha mengurangkan sebarang masalah apabila Program SUBUR dimulakan.

Bil Tarikh Aktiviti
  1. 5 Oktober 2009 Mesyuarat Bersama Agensi
  2. 12 Oktober 2009 Taklimat kepada Pengerusi dan Urus setia Majlis Pembangunan Pertanian Parlimen (MPPP)
  3. 18 – 31 Oktober 2009 Majlis Penyerahan Baucar Kepada Golongan Sasar
  4. 1 – 30 November 2009 Menerima Pertanyaan atau Aduan Berkenaan Program SUBUR (jika ada)
  5. 1 Disember 2009 Pelaksanaan Program SUBUR

Senarai Golongan Sasar

Golongan sasar yang layak menerima baucar di bawah Program SUBUR adalah seperti berikut:

(i) daripada senarai eKasih

- Miskin tegar (43,509 keluarga)

- Miskin (56,551 keluarga)

- Mudah Miskin iaitu golongan pendapatan rendah (86,364 keluarga)

(ii) Orang Asli

- Miskin tegar (8,808 keluarga)

- Miskin (4,834 keluarga)

(iii) Institusi Kebajikan (57 buah dengan penghuni seramai 7,545 orang)


MEKANISME PELAKSANAAN

* Setiap keluarga akan diberi 1 hingga 3 keping baucar (jumlah maksimum) iaitu bergantung pada jumlah ahli dalam satu-satu keluarga.
* Baucar diagihkan setiap 6 bulan dan disampaikan oleh Pengerusi Majlis Pembangunan Pertanian Parlimen (MPPP).
* Baucar ditebus untuk mendapatkan ST15% dan SST5% di mana-mana kedai runcit mempunyai Lesen Beras Runcit sahaja. Kawalselia akan mengeluarkan arahan kepada semua peruncit supaya menerima baucar yang ditebus, sekiranya terdapat aduan peruncit enggan menerima baucar, tindakan sewajarnya akan diambil.
* baucar dicetak oleh Pencetak Kerajaan dan mempunyai ciri-ciri keselamatan bagi mengelakkan pemalsuan.

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN

1. Warganegara Malaysia
2. Pendapatan di bawah RM1,500 (di bandar) dan RM1,000 (di luar bandar)
3. Permohonan boleh dikemukakan di pejabat agensi-agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani yang berhampiran seperti berikut:
* Kawalselia Padi dan Beras Negeri dan Ibu Pejabat
* Jabatan Pertanian
* Jabatan Perikanan Malaysia
* Jabatan Veterinar Malaysia
* Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI)
* Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)
* Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM)
* Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP)
* Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA)
* Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA)
* Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia (MPIB)
* Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga (TEKUN)
* Projek Pembangunan Pertanian Bersepadu (IADA)
* Bank Pertanian Malaysia (Agrobank)
4. Permohonan juga boleh dibuat secara terus melalui:
* Pejabat Pembangunan Negeri.
* Pejabat Daerah.
* Pejabat Pembangunan Persekutuan Zon.
5. Borang yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dikemukakan kepada mana-mana pejabat Jabatan/Agensi di atas untuk tindakan Urus setia MPPP.

Baucar akan diagihkan setiap 6 bulan kepada golongan sasar yang dikenal pasti mengikut kawasan Parlimen dan disampaikan ahli Parlimen Barisan Nasional atau Pengerusi Majlis Pembangunan Pertanian Parlimen (MPPP). Penerima boleh menggunakan baucar tersebut bagi membeli beras di mana-mana premis peruncit sedia ada yang menjual beras gred berkenaan. Pemborong pula boleh mengemukakan baucar tersebut kepada Pejabat Kawalselia Padi dan Beras Negeri-Negeri atau Ibu Pejabat untuk menuntut bayaran.


No comments:

Post a Comment