Saturday, February 14, 2009

Pendaftaran keahlian UMNO on-line boleh dibuat melalui web

Syabas dan setinggi penghargaan tahniah ke atas Pelancaran Pendaftaran Keahlian UMNO Secara Online oleh UMNO pusat. Usaha ini menjadi UMNO itu maju setapak melalui implementasi IT dalam memantapkan UMNO itu sendiri.

Dengan adanya sistem ini, pemimpin UMNO boleh mendapatkan statistik maklumat latarbelakang keahlian di seluruh negara dan dapat merangka pelan yang sesuai dalam mengambilkira penilaian setiap data-data yang diperolehi tersebut.

Biarlah semua ini akan menyenangkan kita dalam konteks perhubungan antara pusat dan negeri mahupun terus ke masyarakat ramai.

Pendaftaran keahlian UMNO on-line boleh dibuat melalui web http://www.daftar.umno.org.my/

No comments:

Post a Comment