Tuesday, December 2, 2008

Seminar Kefahaman Undang-Undang Islam


Suasana semasa semianr berlangsung


Sambutan yang menggalakkan oleh masyarakat di Ranau mengikut seminar anjuran Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Sabah.


Dikatakan seramai 250 orang telah menghadiri seminar ini yang dijalankan pada 25 November 2008 di Hotel Perkasa, Kundasang melebihi jangkaan awal adalah sekitar 150 orang. Ini amat menggalakan.

Beberapa isu-isu persoalan yang menarik telah ditimbulkan ketika sesi soal jawab dijalankan. Program ini nampaknya berjaya mencapai matlamatnya.

Adalah diharapkan agar segala permasalahan berkenaan dengan undang-undang Islam dapat dirujuk terus kepada pihak JHAEINS agar peranan agensi ini dapat diperhebat fungsinya untuk menjawab segala permasalahan yang timbul di kalangan masyarakat Islam di Ranau.

No comments:

Post a Comment